naganoauto.ru

 

,
,

,

467. OHARA SM50 / 2005. /-4770 .
2005.
:
$
$
$

:
. , 10 . - 20 . OHARA SM50 / 2005./ -4771. , , , . , ISUZU 40 . . ISUZU SAE80W-90 40 . 50 . 155../2. -530. -235, -250, -81, 285x235. 230. -4. 1800. / 8/. -ISUZU 8PA1. V-9.8. 5 . -50/. -14-20. . . -. . . . .

 

:

 

"AKURA TRADING" CO. LTD
NAIMEN 3-9-1, TAKAOKA SHI, TOYAMA KEN, JAPAN
Tel./fax: 81081-766-255159, mob.: 81081-8063513245
e-mail: 3912@naganoauto.ru
2004 © naganoauto.ru